Que vivira en una sesion de coaching

Coaching Direcció Comercial de moviliza.net a Barcelona, centra l’atenció en el màxim responsable del departament.

Les altes exigències de la direcció comercial en l’àmbit del compliment dels pressupostos de vendes, en la capacitació d’equips d’alt rendiment, la motivació dels equips de vendes, els seguiments personalitzats dels integrants dels mateixos, l’alineament dels interessos personals o professionals dels integrants dels equips amb les exigències de l’empresa, el desenvolupament d’una comunicació orientada a la consecució, la creació i el manteniment de les relacions que fomentin el desenvolupament professional i personal dels integrants dels equips de vendes, així com l’orientació al compliment dels objectius, justifiquen sobradament una inversió per reforçar i desenvolupar a qui ha de liderar el departament, conduint-lo a l’èxit. Èxit que senzillament es tradueix en el compliment dels diferents objectius assignats. Coaching Direcció Comercial de moviliza.net  a Barcelona, és un procés d’acompanyament amb metodologia coaching, estructurat en sessions setmanals en les que l’objectiu és facilitar a la direcció comercial, el compliment dels objectius que es plantegi durant el procés.

Coaching Direcció Comercial. Beneficis “tangibles” per al Director Comercial:

  • Prendre consciència dels diferents punts de vista i possibilitats per avançar en la consecució dels seus objectius com a director de vendes en sessions de coaching personalitzades.
  • Reflexionar, revisar i desenvolupar en les sessions de coaching, el seu estil de lideratge com a director de vendes.
  • Desenvolupar i reforçar, en sessions personalitzades de coaching, habilitats en comunicació i motivació, per obtenir el màxim rendiment del seu equip de vendes.
  • Reflexionar, revisar i desenvolupar, en sessions de coaching setmanals,  el seu estil en la conducció de reunions formatives i de vendes.
  • Treballar estratègies en la presa de decisions i resolució de problemes, en l’àmbit de les seves funcions com a director de vendes.
  • Tractar les creences limitadores que l’impedeixen avançar i potenciar noves creences, aspecte clau en el procés de coaching.
  • Revisar els diferents punts de vista per conciliar vida laboral i personal. El seu procés de coaching presta atenció a “l’ecologia del seu entorn”.
  • Concretar el seu Pla d’Acció.

“No és una tasca fàcil dirigir homes; empènyer-los, en canvi, és molt senzill.”Rabindranath Tagore.