Que vivira en una sesion de coaching

Coaching Direcció PIMEs. Acompanyament  Directiu amb la metodologia del Coaching:

Coaching Direcció PIMEs a Barcelona, de moviliza.net, té una finalitat que podem concretar com: Recolzament a la Persona. Home o dona responsable d’una PIME amb més que suficient formació teòrica i pràctica, que tot i així, considera que necessita suport per seguir avançant i/o consolidant determinats aspectes professionals, sense voler renunciar a la seva visió personal i al seu segell d’identitat.

Coaching Direcció PIMEs de moviliza.net és un procés d’acompanyament personal amb metodologia coaching que potencia a la direcció en els aspectes que vulgui abordar en el compliment dels objectius professionals, promovent  nous punts de vista, descobrint noves opcions, ampliant alternatives alineades amb la seva forma personal de veure la realitat.

Coaching Direcció PIMEs s’estructura en sessions setmanals de Coaching que li permetrà connectar de forma intensa, amb els objectius concrets que decideixi abordar i treballar de forma activa amb el seu coach.

Beneficis de Coaching Direcció PIMEs:

L’acompanyament directiu amb metodologia coaching li permet:

 • Posar un contrapunt a la inevitable sensació de soledat que experimenta el màxim responsable de l’empresa, més intensa en situacions de crisi.
 • Treballar en la creació del marc que generi confiança i credibilitat en el seu entorn laboral, amb la finalitat de fomentar la participació activa dels seus col·laboradors.
 • Ajudar a créixer als seus col·laboradors, impulsant la responsabilitat, creativitat i compromís dels seus directius. Consolidant organitzacions més humanes.
 • Treballar estratègies en la presa de decisions i resolució de problemes, en l’àmbit de les seves funcions. Coaching Direcció de PIMEs és a més, un bon pretext per focalitzar en el seu nivell d’escolta, una habilitat essencial en tot directiu.
 • Prendre consciència dels diferents punts de vista i possibilitats per avançar en la consecució dels seus objectius com a director.
 • Les sessions d’acompanyament de Coaching Direcció de PIMEs permeten generar l’espai on, en companyia del seu coach, pot reflexionar, revisar i desenvolupar el seu estil de lideratge.
 • Podrà, si així ho considera oportú, desenvolupar i reforçar habilitats en comunicació i motivació, per obtenir el màxim rendiment del seu equip gerencial.
 • En les sessions de Coaching Direcció de PIMEs,  on vostè marcarà l’agenda de prioritats, reflexionarà, revisarà i desenvoluparà el seu estil en la conducció de reunions i intervencions públiques a nivell institucional.
 • Tractar les creences limitadores que l’impedeixen avançar i potenciar noves creences, aspecte clau en el procés del Coaching Direcció PIMEs.
 • Revisar els diferents punts de vista per conciliar vida laboral i personal. El seu procés de Coaching Direcció de PIMEs presta atenció a “l’ecologia del seu entorn”.
 • L’acompanyament directiu amb metodologia coaching li permet generar un espai setmanal on vostè és qui concreta el seu Pla d’Acció i comprova els seus avanços.

Coaching Direcció de PIMEs de moviliza.net constitueix un procés d’acompanyament personal amb metodologia coaching, en la que vostè sabrà en tot moment, setmana a setmana, si la inversió que realitza esta a l’alçada de les seves exigències. Així de fàcil, així de senzill. Perquè el teu èxit és el nostre.

 

“No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi.”- Charles Darwin