Que vivira en una sesion de coaching

Executius i directius reconeixen cada cop més els beneficis i oportunitats que ofereix la col·laboració regular amb un coach professional independent. Aquests col·lectius professionals la majoria de les vegades, no poden recorre a cap tipus d’ajuda dins de les seves organitzacions.

Coaching Directiu:

El Coaching Directiu és la fórmula més útil i eficaç per treballar amb membres de l’alta direcció de forma personalitzada, en sessions d’acompanyament amb la metodologia del coaching. Profunditzarà en l’autodesenvolupament d’habilitats inherents al càrrec i obtindrà un contrapunt a la “soledat de l’alta direcció”.

Coaching Executiu:

El Coaching Executiu és aplicable als nivell intermedis de l’organització. Es focalitza en l’estimulació de potencialitats existents en el professional, en sessions de coaching, per induir a l’aprenentatge de competències, gestió de les funcions del lloc de treball, influència i conducció d’equips.

El Coaching Directiu ofereix a directius, dins de l’àmbit del coaching empresarial, suport per aconseguir beneficis:

 • El Coaching Directiu, en sessions personalitzades, li permet prendre consciència dels diferents punts de vista i possibilitats per avançar en la consecució dels seus objectius com a director.
 • Les sessions de coaching li permeten generar l’espai on, en companyia del seu coach, pot reflexionar, revisar i desenvolupar el seu estil de lideratge.
 • Podrà, si ho considera oportú, desenvolupar i reforçar habilitats en comunicació i motivació per obtenir el màxim rendiment del seu equip gerencial.
 • En les seves sessions setmanals de coaching podrà abordar aspectes com, la brevetat en la comunicació empresarial com a element essencial de l’excel·lència i com articular-ho en la pràctica.
 • El Coaching Directiu li permet ajudar a créixer als seus col·laboradors, impulsant la seva responsabilitat , creativitat i compromís.
 • En les sessions de coaching, on vostè marcarà l’agenda de prioritats, reflexionarà, revisarà i desenvoluparà el seu estil en la conducció de reunions i intervencions públiques a nivell institucional.
 • Treballar estratègies en la presa de decisions i resolució de problemes en l’àmbit de les seves funcions. El Coaching Directiu és un bon pretext per focalitzar el seu nivell d’escolta, habilitat essencial en tot directiu.
 • El Procés de coaching li permet treballar la creació del marc per generar confiança i credibilitat en el seu entorn laboral, amb la finalitat de fomentar la participació activa dels seus col·laboradors.
 • Tractar les creences limitadores que l’impedeixen avançar i potenciar noves creences, aspecte clau en el procés del Coaching Directiu.
 • Revisar els diferents punts de vista per conciliar vida laboral i personal. El seu procés de Coaching Directiu presta atenció a “l’ecologia del seu entorn”.
 • El Coaching Directiu és un contrapunt a la inevitable sensació de soledat que experimenten els professionals de l’alta direcció, que s’intensifica en situacions de crisi.
 • El Coaching Directiu li permet generar un espai setmanal on vostè és qui concreta el seu Pla d’Acció i comprova els seus avanços.

El Coaching Executiu ofereix als comandaments intermedis, dins de l’àmbit del coaching empresarial, suport per aconseguir beneficis:

 • El Coaching Executiu, en sessions personalitzades, genera l’espai on se li permet prendre consciència dels diferents punts de vista i possibilitats per avançar en la consecució dels seus objectius.
 • El Coaching Executiu, en l’àmbit de les habilitats directives, li permet reflexionar, revisar i desenvolupar durant les sessions  el seu estil de lideratge.
 • Desenvolupar i reforçar habilitats en comunicació i motivació per obtenir el màxim rendiment del seu equip.
 • El Coaching Executiu és el pretext per fer una parada en la quotidianitat i reflexionar, revisar i desenvolupar el seu estil en la conducció de reunions formatives, en sessions de coaching setmanals. 
 • El Coaching Executiu li permet treballar estratègies en la presa de decisions i resolució de problemes, en l’àmbit de les seves funcions.
 • Tractar les creences limitadores que l’impedeixen avançar i potenciar noves creences, aspecte clau en el procés del Coaching Executiu.
 • Revisar els diferents punts de vista per conciliar vida laboral i personal. El seu procés de Coaching Executiu presta atenció a “l’ecologia del seu entorn”.
 • El Coaching Executiu permet la inclusió del que s’ha après en els cursos de capacitació en habilitats directives, en el dia a dia laboral del professional executiu optimitzant la inversió en formació.
 • Concretar i desenvolupar el Pla d’Acció de l’Executiu.

“No podem resoldre problemes pensant de la mateixa forma que quan els vam crear” – Albert Einstein