Coaching en Vendes a Barcelona és útil doncs, els cada cop més vertiginosos canvis del món empresarial, requereixen dels professionals vinculats a les vendes, FLEXIBILITAT: per assumir i impulsar la consecució de nous objectius. CREATIVITAT: per donar resposta als nous reptes. FORMACIÓ: específica en vendes, el que inclou aspectes tècnics i de relació. DEDICACIÓ i COMPROMÍS.

El Coaching en vendes ens permet acompanyar als professionals de les vendes, executius de comptes i directors comercials en el seu desenvolupament en l’àmbit professional a partir de sessions personalitzades de coaching. El Coaching en Vendes a Barcelona acompanya al professional en el compliment d’objectius centrats en entorns d’alt rendiment.

El coach l’acompanya en el desenvolupament de les seves potencialitats a partir de la presa de consciència dels seus objectius i la valoració de les opcions que en permeten la seva consecució, potenciant les creences que l’ajudaran i revisen les que l’aparten del seu objectiu.

La presa de responsabilitat, impulsada en les sessions de coaching en vendes, per pàrt del professional en la consecució de les metes plantejades i la seva participació activa en el procés, li permeten avaluar els seus progressos com a director comercial, professional de vendes o executiu de comptes.

“La única cosa valuosa és la intuïció.”- Albert Einstein

El Coaching en vendes és una relació de compromís, on el coach i el client verifiquen els avenços durant el procés d’acompanyament, des del primer moment.

El Coaching en Vendes li concedeix beneficis “tangibles” al venedor professional i a l’executiu de comptes. El Coaching en vendes li ofereix suport per:

  • Prendre consciència dels diferents punts de vista i possibilitats per avançar en la consecució dels seus objectius de vendes, en sessions de coaching personalitzades.
  • Reflexionar, revisar i desenvolupar en les sessions de coaching, el seu estil com a venedor, en sessions de coaching setmanals.
  • Desenvolupar i reforçar, en sessions personalitzades de coaching, habilitats en comunicació per obtenir el màxim rendiment en les seves gestions comercials com a venedor.
  • Tractar les creences limitadores que l’impedeixen avançar i potenciar noves creences, aspecte clau en el procés de coaching.
  • Revisar els diferents punts de vista per conciliar vida laboral i personal. El seu procés de coaching presta atenció a “l’ecologia del seu entorn”.
  • Concretar el seu Pla d’Acció.