Cursos vendes. La visió del coaching i la PNL en la formació en vendes.

Cursos de vendes a Barcelona, mobilitza en la formació de vendes la reflexió dels participants en la presa de consciència de les seves àrees de millora i la seva implicació en el canvi, establint un Pla d’Acció personalitzat que podrà implementar, si ho desitja, en sessions personalitzades de coaching coma recolzament a la formació.

Cursos de vendes a Barcelona, li permet, en la formació comercial, adquirir les eines que li permetran influir en les seves gestions i profunditzar en la venda racional, revisant tècniques de comunicació i tècniques de vendes. Mobilitza la teva projecció en vendes.

Cursos de vendes a Barcelona, formació en vendes moviliza.net, és la seva solució per optimitzar el temps mig de gestió comercial, incrementar la productivitat i la xifra de negoci. Mobilitza les teves expectatives laborals en l’àrea de vendes.

Que vivira en una sesion de coaching

Cursos de vendes de moviliza.net li proposa en obert o in company, un punt de vista divertit en la formació en vendes on realitzarà cursos basats en l’experiència, en el que vostè serà el centre d’atenció, reflexionarà i portarà a la pràctica les eines que converteixen al seu client en el protagonista de la seva compra. Li proposem mobilitzar nous punts de vista.

Els cursos de moviliza.net formació en vendes ja mobilitzen equips comercials a Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla, Granada, València, Valladolid, Ciutat Reial, Saragossa, Sabadell, Terrassa i Palma de Mallorca, entre d’altres ciutats. Mobilitza els teus recursos.

“L’única cosa valuosa és la intució”- Albert Einstein

Formació en vendes de moviliza.net vol compartir l’experiència de més de quinze anys en la formació d’equips comercials amb vostè. Els cursos de vendes de moviliza.net han evolucionat per adaptar-se a les necessitats dels seus equips de vendes i permetre-li incrementar la seva xifra de negoci.

(Tienes 8 escenas de la presentación del curso en youtube)

  • Formación en ventas de moviliza.net pone a tu alcance contenidos que son testados permanentemente por nuestros profesionales en la gestión diaria de ventas.
  • Formación en ventas de moviliza.net dispone de profesores que compaginan la labor académica con la Dirección de equipos comerciales.
  • Formación en ventas de moviliza.net está diseñada para que la Dirección Comercial desarrolle equipos de Alto rendimiento.
  • Formación en ventas de moviliza.net va más allá de la formación comercial en aula. Pone a disposición de Directores Comerciales y profesionales de las ventas, acompañamiento personalizado con la metodología del coaching para facilitar la consecución real de sus objetivos.