Direcció d’equips

Formació en habilitats directives des de l’òptica del coaching i la PNL.

Directius, comandaments intermedis i equips de vendes, adquireixen eines per potenciar als seus equips en les àrees de motivació, delegació, presa de decisions, compliment d’objectius de vendes, així com la reducció de conflictes, adquirint competències interpersonals, de relació i influència , establint un:

Pla d’acció personalitzat