El procés Coaching consisteix a dirigir, induir i entrenar a una persona o a un grup d’elles,
amb l’objectiu d’aconseguir alguna meta o de desenvolupar habilitats específiques. En comptes d’ensenyar, el
coach, et facilita que aprengui de tu mateix.
Coaching a Barcelona, moviliza.net.