Preguntis si la formació dels seus equips realment compleix els objectius i expectatives de l’empresa:

  • Les matèries impartides en els cursos de formació sobreviuen als hàbits i quotidianitat laboral?
  • Independentment de la matèria, són cursos motivants?.
  • Inviten a la reflexió i a l’acció?
  • Els protagonistes dels cursos, els membres de la seva empresa, prenen consciència de les seves àrees de millora?
  • Els cursos impartits faciliten i promouen l’elaboració personalitzada d’un Pla d’Acció?
  • Els cursos acaben en el moment que s’imparteix la matèria o quan els professionals l’integren en el seu treball diari?

A moviliza.net ens involucrem en el compliment dels seus objectius formatius tan com vostè.

Es un miracle que la curiositat sobrevisqui a l’educació reglada”
Albert Einstein

Encara és possible veure empreses del nostre entorn que contracten cursos de formació. Algunes d’elles cuidant minuciosament que el pressupost no excedeixi de les bonificacions que li corresponen per número de treballadors, sense importar gaire el resultat que aquests accions formatives tenen en els equips al dia següent. Tot i que si insisteixen en que la gent surti contenta i satisfeta de les dotze, setze o vint hores de curs.

És relativament freqüent veure empreses que cada cert temps sol•liciten els mateixos cursos de vendes, els mateixos cursos de gestió del temps, els mateixos cursos de lideratge, de negociació, i si, la gent que participa surt contenta tot i que, és relativament freqüent escoltar: “ “més o menys com els dos anteriors que ens van donar en els sis últims anys ”. Contractats a empreses diferents.

També s’escolta entre els assistents al curs: “ “si el curs ha estat molt bé, però quan arribi al meu lloc de treball i hagi contestat els cent correus que tindré pendents de contestar, del curs quedarà poc més que el manual i una estona agradable ”.

“Aprendre és integrar les habilitats que fan possible el que abans era impossible. Aprendre no és acumular informació, sinó aplicar-la per aconseguir els nostres objectius”. F. Kofman.

Una formació orientada al compliment d’objectius.

Una de les característiques de les organitzacions empresarials és que les seves accions s’encaminen al compliment d’objectius concrets. Aquesta també hauria de ser la “màxima” a l’hora de contractar cursos com els que es citen en aquest article, d’aquí la conveniència d’anar més enllà de les aules amb els directius que acudeixen a aquests cursos.

D’aquí la conveniència de recolzar les accions formatives amb processos personalitzats de coaching, que permetin un canvi real en el funcionament intern de les empreses. D’aquí la conveniència de passar d’una “despesa” a una “inversió”.